امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

ساخت جلوه متن بصورت پلاستیک براق در نرم افزار فتوشاپ

مرحله اول:ساخت بک گراند


ابتدا یک سند 900 در 675 پیکسل می سازیم .رنگ Foreground را به 2c353c و Background   را به 191919 تغییر می دهیم .ابزار Gradient Tool را انتخاب می کنیم و از گوشه پایین سمت چپ کلیک کرده وتا گوشه سمت راست بالا می کشیم .

دوره های پیشرفته گرافیک و فتوشاپ

 

مرحله دوم :

texture را دانلود و در بالای لایه Background قرار می دهیم سپس نام لایه را Background Texture می گذاریم Blend Mode را روی Multiply تنظیم کرده و از منوی Image > Adjustments > Desaturate را تنظیم می کنیم

آموزش فتوشاپ

 

مرحله سوم:ساخت لایه متن

در حالت  CAPSLOCK متن را تایپ کرده و رنگ فونت را e5eaec و سایز را 230 و Kerning را روی Optical و Tracking را 100 قرار دهید

دوره گرافیک

 

مرحله چهارم:

چهار بار لایه متن را کپی کرده و مقدار  Fill سه لایه آخر را به 0 تغییر دهید

Step 02 2

 

مرحله پنجم :ساخت لایه های حاشیه متن

لایه اصلی متن را دابل کلیک می کنیم سپس روی Stroke کلیک کرده و تنظیمات زیر را انجام می دهیم

سایز :10

رنگ : 7e7e7e

 

دوره فتوشاپ

مرحله ششم:

نام لایه اصلی متن را به Stroke 1 تغییر داده و روی لایه راست کلیک کرده و گزینه Rasterize Layer Style را انتخاب می کنیم مقدار Fill را 0 می گذاریم

Step 03 3

مرحله هفتم :استایل دادن به حاشیه اصلی متن

ایجاد تنظیمات Bevel and Emboss با مشخصات زیر:

 • Style: Stroke Emboss
 • Gloss Contour: Cone - Asymmetrical
 • Check the Anti-aliased box
 • Highlight Mode: Vivid Light
 • Opacity: 100%

آموزش فتوشاپ

 

مرحله هشتم:اضافه کردن Contour با مشخصات زیر

 • Contour: Half Round
 • Check the Anti-aliased box

آموزش فتوشاپ

تا اینجا تصویر شما باید به این شکل باشد

آموزش فتوشاپ

مرحله نهم:دادن استایل به لایه بالایی ضخامت خط

روی لایه Stroke 1 دابل کلیک کنید تا تنظیمات انجام شود.

 تنظیمات زیر را برای Bevel and Emboss انجام دهید:

 • Size: 2
 • Check the Anti-aliased box
 • Shadow Mode - Color: #676767

Step 05 1

 مرحله دهم:اضافه کردن Contourبا تنظیمات زیر

 • Contour: Cone - Inverted
 • Check the Anti-aliased box

آموزش رایگان فتوشاپ

 مرحله یازدهم:

اضافه کردن Gradient Overlay با تنظیمات زیر:

 • Blend Mode: Soft Light
 • Opacity: 51%
 • Style: Reflected
 • Use the stove pipe 150 gradient fill

آموزش رایگان فتوشاپ

تا اینجا تصویر شما باید به این شکل باشد

دوره رایگان فتوشاپ

مرحله دوازدهم:اضافه کردن Drop Shadow

روی Stroke 2 دابل کلیک کنید و نظیمات زیر را اعمال نمایید

 • Distance: 15
 • Size: 7

آموزش گرافیک

در این مرحله یک سایه به حاشیه متن اضافه می شود

مرحله سیزدهم :

استایل دادن به اولین لایه متن

روی اولین لایه کپی از متن کلیک کنید و تنظیمات زیر را اعمال نمایید

تنظیم Stroke با مقادیر زیر:

 • Size: 1
 • Fill Type: Gradient
 • Style: Reflected
 • Angle: 90
 • Use the steel pipe 60 gradient fill

آموزش فتوشاپ

 اضافه کردن Inner Shadow با تنظیمات زیر:

 • Blend Mode: Normal
 • Color: #2c6c99
 • Opacity: 100%
 • Distance: 0
 • Size: 18

آموزش فتوشاپ

مرحله چهاردهم:اضافه کردن Drop Shadow با تنظیمات زیر:

 • Distance: 17
 • Size: 9

آموزش رایگان فتوشاپ

 

مرحله پانزدهم:دادن استایل به لایه دوم متن

روی لایه دوم کپی شده از متن کلیک کنید و تنظیمات زیر را اعمال نمایید

اضافه کردن Bevel and Emboss با تنظیمات زیر:

 • Depth: 297
 • Size: 35
 • Uncheck the Use Global Light box
 • Angle: 108
 • Altitude: 42
 • Check the Anti-aliased box
 • Highlight Mode: Vivid Light
 • Opacity: 64%
 • Shadow Mode - Opacity: 0%

آموزش رایگان فتوشاپ

روی Gloss Contour کلیک کنید و تنظیمات زیر را وارد نمایید

 • Point - Input - Output
 • Upper Point - 71 - 72
 • Lower Point - 42 - 34

کلاس رایگان فتوشاپ

در این مرحله Contour را با تنظیمات زیر وارد کنید:

 • Contour: Cove - Deep
 • Check the Anti-aliased box

دوره فتوشاپ

 اضافه کردن Stroke با تنظیمات زیر:

 • Size: 1
 • Fill Type: Gradient
 • Angle: 90
 • Use the stove pipe 155b gradient fill

دورهای فتوشاپ

تا اینجا کار باید بصورت زیر باشد

آموزش فتوشاپ

مرحله پانزدهم :اضافه کردن استایل به لایه سوم متن

روی متن کلیک کنید و Bevel and Emboss را با تنظیم کنید

 • Size: 21
 • Uncheck the Use Global Light box
 • Angle: 53
 • Altitude: 64
 • Check the Anti-aliased box
 • Highlight Mode: Vivid Light
 • Shadow Mode - Opacity: 24%

آموزش رایگان فتوشاپ

در قسمت Contour فقط تیک Anti-aliased را بزنید

مرحله شانزدهم:دادن استایل به لایه چهارم متن کپی شده

ابتدا Bevel and Emboss را تنظیم می کنیم

 • Size: 21
 • Uncheck the Use Global Light box
 • Angle: 108
 • Altitude: 74
 • Check the Anti-aliased box
 • Highlight Mode: Vivid Light
 • Shadow Mode - Opacity: 0%

اموزش فتوشاپاضافه کردن Contour با تنظیمات زیر:

 • Contour: Log
 • Check the Anti-aliased box

اموزش فتوشاپ

 

مرحله هفدهم:ساخت Text Texture

رنگ Foreground و Background را به سیاه و سفید تغییر دهیدبالای همه لایه ها یک لایه جدید بنام Text Texture ایجاد کنیدو به ادرس زیر بروید

Filter > Render > Clouds

 

آموزش فتوشاپ

سپس به Filter > Filter Gallery > Brush Strokes > Accented Edges رفته و مقدار Edge Width را به 2 و مقدار Edge Brightness را به 38 و مقدار Smoothness را به 5 تغییر دهید

Step 11 2

مقدار Blend Mode را به Soft Light تغییر دهید

یک Command-click کلیک کنید تا thumbnail لایه شما انتخاب شود سپس روی  layer mask icon  کلیک کنید تا یک ماسک بسازید

مرحله هجدهم :تغییر رنگ لایه متن

روی Create new fill or adjustment layer icon کلیک کنید و Hue/Saturation را کلیک کنید

آموزش های فتوشاپ

روی Clip to layer کلیک کنیدقسمت Colorize را تیک دار کنیدو مقدار Hue را 200 قرار دهید.مقدار Blend Mode را Soft Light قرار دهید

مرحله نوزدهم :اضافه کردن Water Splash Brush در Background

ابزار Brush Tool را برداشته و Water Splash Brushes را انتخاب کنیدرنگ Foreground را به e8ecef و روی لایه Background Texture یک لایه جدید بنام Splash ایجاد کنید و یک مقدار مناسب برای آن انتخاب و بعد به Background اضافه کنید

روی لایه Splash کلیک کنید و مقدار Bevel and Emboss را تنظیم نمایید

 • Gloss Contour: Ring
 • Check the Anti-aliased box
 • Highlight Mode: Vivid Light

آموزش فتوشاپاضافه کردن Contour با مقادیر زیر:

 • Contour: Half Round
 • Check the Anti-aliased box

مقدار Blend Mode را به Vivid Light و مقدار Fill را به 35% تغییر دهید

مرحله 20:ایجاد بارقه روی تصویر و تنظیمات رنگ

ابتدا یک لایه در بالای همه لایه ها  بنام Sparkles ایجاد و سپس مقدار Blend Mode را به Vivid Light تغییر دهید.یکی از قلموهای ستاره ای یا حبابی را انتخاب کنید سایز آنرا کم کنید و یک جفت بارقه روی لبه ها ایجاد کنیدشما زاویه قلمو را می توانید در زیر پالت Brush Tip Shape تنظیم کنید که آدرس آن Window > Brush است

 

اموزش فتوشاپ

روی ایتم Create new fill or adjustment layer در پالت پایین لایه کلیک کنید و Gradient Map را انتخاب کنید شیوه رنگ Orange, Blue, Magenta, Yellow را ایجاد کرده و وضعیت Blend Mode را به Multiply تغییر داده و Opacity آنرا به 3% قرار دهید این افکت خیلی نرم است ولی این موضوع به بهتر دیده شدن کار کمک می کند کار تمام است !

<h1 style="text-align: right;" dir="ltr">ساخت جلوه متن بصورت پلاستیک براق در نرم افزار فتوشاپ</h1>
<p style="text-align: right;" dir="ltr">مرحله اول:ساخت بک گراند</p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl"><br />ابتدا یک سند 900 در 675 پیکسل <span id="result_box" lang="fa"></span> می سازیم .رنگ <strong>Foreground</strong> را به 2c353c و و<strong>Background</strong> &nbsp; را به    191919   تغییر می دهیم .ابزار <strong>Gradient Tool</strong> را انتخاب می کنیم و از گوشه پایین سمت چپ کلیک کرده وتا گوشه سمت راست بالا می کشیم .</p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/article/1.jpg" alt="دوره های پیشرفته گرافیک و فتوشاپ" width="500" height="292" /></p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl">مرحله دوم :</p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl"><a href="/images/article/texture_102_by_sirius_sdz-d1rlzx7.jpg" target="_blank"><strong>texture</strong></a> را دانلود و در بالای لایه <strong>Background</strong> قرار می دهیم سپس نام لایه را <strong>Background Texture</strong> می گذاریم <strong>Blend Mode</strong> را روی <strong>Multiply</strong> تنظیم کرده و از منوی <strong>Image &gt; Adjustments &gt; Desaturate</strong> را تنظیم می کنیم</p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/article/Step_01_2.jpg" alt="آموزش فتوشاپ" width="600" height="457" /></p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl">مرحله سوم:ساخت لایه متن</p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl">در حالت&nbsp; CAPSLOCK متن را تایپ کرده و رنگ فونت را <code class="inline">e5eaec  و سایز را 230 و <strong>Kerning</strong> را روی <strong>Optical</strong> و <strong>Tracking</strong> را 100 قرار دهید</p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/article/Step_02_1.jpg" alt="دوره گرافیک" width="500" height="338" /></p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl">مرحله چهارم:</p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl">چهار بار لایه متن را کپی کرده و مقدار&nbsp; <strong>Fill</strong> سه لایه آخر را به 0 تغییر دهید</p>
<p style="text-align: center;" dir="rtl"><img src="/images/article/Step_02_2.jpg" alt="Step 02 2" width="500" height="292" /></p>
<p style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl">مرحله پنجم :ساخت لایه های حاشیه متن</p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl">لایه اصلی متن را دابل کلیک می کنیم سپس روی <strong>Stroke</strong> کلیک کرده و تنظیمات زیر را انجام می دهیم</p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl">سایز :10</p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl">رنگ : 7e7e7e </p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/article/Step_03_1.jpg" alt="دوره فتوشاپ" width="600" height="441" /></p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl">مرحله ششم:</p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl">نام لایه اصلی متن را به <strong>Stroke 1</strong> تغییر داده و روی لایه راست کلیک کرده و گزینه <strong>Rasterize Layer Style</strong> را انتخاب می کنیم مقدار <strong>Fill</strong> را 0 می گذاریم</p>
<p style="text-align: center;" dir="rtl"><img src="/images/article/Step_03_3.jpg" alt="Step 03 3" width="500" height="292" /></p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl">مرحله هفتم :استایل دادن به حاشیه اصلی متن</p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl">ایجاد تنظیمات <strong>Bevel and Emboss</strong> با مشخصات زیر:</p>
<ul>
<li><strong> Style: </strong>Stroke Emboss</li>
<li><strong> Gloss Contour: </strong>Cone - Asymmetrical</li>
<li>Check the <strong>Anti-aliased</strong> box</li>
<li><strong> Highlight Mode: </strong>Vivid Light</li>
<li><strong> Opacity: </strong>100%</li>
</ul>
<p style="text-align: right;" dir="rtl"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/Step_04_1.jpg" alt="آموزش فتوشاپ" width="500" height="368" /></p>
<p style="text-align: left;" dir="ltr">&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl">مرحله هشتم:اضافه کردن <strong>Contour با مشخصات زیر</strong></p>
<ul>
<li><strong> Contour: </strong>Half Round</li>
<li>Check the <strong>Anti-aliased</strong> box</li>
</ul>
<p style="text-align: right;" dir="rtl"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/article/Step_04_2.jpg" alt="آموزش فتوشاپ" width="500" height="368" /></p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl">تا اینجا تصویر شما باید به این شکل باشد</p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/article/Step_04_3.jpg" alt="آموزش فتوشاپ" width="500" height="292" /></p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl">مرحله نهم:دادن استایل به لایه بالایی ضخامت خط</p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl">روی لایه <strong>Stroke 1</strong> دابل کلیک کنید تا تنظیمات انجام شود.</p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;تنظیمات زیر را برای <strong>Bevel and Emboss</strong> انجام دهید:</p>
<ul>
<li><strong> Size: </strong>2</li>
<li>Check the <strong>Anti-aliased</strong> box</li>
<li><strong> Shadow Mode - Color: </strong> #676767 </li>
</ul>
<p style="text-align: right;" dir="rtl"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/article/Step_05_1.jpg" alt="Step 05 1" width="500" height="368" /></p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;مرحله دهم:اضافه کردن <strong>Contour</strong>با تنظیمات زیر</p>
<ul>
<li><strong> Contour: </strong>Cone - Inverted</li>
<li>Check the <strong>Anti-aliased</strong> box</li>
</ul>
<p style="text-align: right;" dir="rtl"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/article/Step_05_2.jpg" alt="آموزش رایگان فتوشاپ" width="500" height="368" /></p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;مرحله یازدهم:</p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl">اضافه کردن <strong>Gradient Overlay</strong> با تنظیمات زیر:</p>
<ul>
<li><strong> Blend Mode: </strong>Soft Light</li>
<li><strong> Opacity: </strong>51%</li>
<li><strong> Style: </strong>Reflected</li>
<li>Use the <strong>stove pipe 150</strong> gradient fill</li>
</ul>
<p dir="rtl"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/article/Step_05_3.jpg" alt="آموزش رایگان فتوشاپ" width="500" height="368" /></p>
<p dir="rtl">تا اینجا تصویر شما باید به این شکل باشد</p>
<p dir="rtl"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/article/Step_05_4.jpg" alt="دوره رایگان فتوشاپ" width="500" height="292" /></p>
<p dir="rtl">مرحله دوازدهم:اضافه کردن Drop Shadow</p>
<p dir="rtl">روی <strong>Stroke 2</strong> دابل کلیک کنید و نظیمات زیر را اعمال نمایید</p>
<ul>
<li><strong> Distance: </strong>15</li>
<li><strong> Size: </strong>7</li>
</ul>
<p style="text-align: center;" dir="rtl"><img src="/images/article/Step_06_1.jpg" alt="آموزش گرافیک" width="500" height="368" /></p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl">در این مرحله یک سایه به حاشیه متن اضافه می شود</p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl">مرحله سیزدهم :</p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl">استایل دادن به اولین لایه متن</p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl">روی اولین لایه کپی از متن کلیک کنید و تنظیمات زیر را اعمال نمایید</p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl">تنظیم <strong>Stroke</strong> با مقادیر زیر:</p>
<ul>
<li><strong> Size: </strong>1</li>
<li><strong> Fill Type: </strong> Gradient</li>
<li><strong> Style: </strong> Reflected</li>
<li><strong> Angle: </strong>90</li>
<li>Use the <strong>steel pipe 60</strong> gradient fill</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><img src="/images/article/Step_07_1.jpg" alt="آموزش فتوشاپ" width="500" height="368" /></p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;اضافه کردن <strong>Inner Shadow</strong> با تنظیمات زیر:</p>
<ul>
<li><strong> Blend Mode: </strong>Normal</li>
<li><strong> Color: </strong> #2c6c99 </li>
<li><strong> Opacity: </strong>100%</li>
<li><strong> Distance: </strong>0</li>
<li><strong> Size: </strong>18</li>
</ul>
<p style="text-align: right;" dir="rtl"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/article/Step_07_2.jpg" alt="آموزش فتوشاپ" width="500" height="368" /></p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl">مرحله چهاردهم:اضافه کردن <strong>Drop Shadow با تنظیمات زیر:</strong></p>
<ul>
<li><strong> Distance: </strong>17</li>
<li><strong> Size: </strong>9</li>
</ul>
<p style="text-align: right;" dir="rtl"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/article/Step_07_3.jpg" alt="آموزش رایگان فتوشاپ" width="500" height="368" /></p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl">مرحله پانزدهم:دادن استایل به لایه دوم متن</p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl">روی لایه دوم کپی شده از متن کلیک کنید و تنظیمات زیر را اعمال نمایید</p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl">اضافه کردن <strong>Bevel and Emboss</strong> با تنظیمات زیر:</p>
<ul>
<li><strong> Depth: </strong>297</li>
<li><strong> Size: </strong>35</li>
<li>Uncheck the <strong>Use Global Light</strong> box</li>
<li><strong> Angle: </strong>108</li>
<li><strong> Altitude: </strong>42</li>
<li>Check the <strong>Anti-aliased</strong> box</li>
<li><strong> Highlight Mode: </strong>Vivid Light</li>
<li><strong> Opacity: </strong>64%</li>
<li><strong> Shadow Mode - Opacity: </strong>0%</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><img src="/images/article/Step_08_1.jpg" alt="آموزش رایگان فتوشاپ" width="500" height="368" /></p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl">روی <strong>Gloss Contour</strong> کلیک کنید و تنظیمات زیر را وارد نمایید</p>
<ul>
<li><strong>Point - Input - Output</strong></li>
<li>Upper Point - 71 - 72</li>
<li>Lower Point - 42 - 34</li>
</ul>
<p dir="rtl"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/article/Step_08_1b.jpg" alt="کلاس رایگان فتوشاپ" width="500" height="459" /></p>
<p dir="rtl">در این مرحله <strong>Contour</strong> را با تنظیمات زیر وارد کنید:</p>
<ul>
<li><strong> Contour: </strong>Cove - Deep</li>
<li>Check the <strong>Anti-aliased</strong> box</li>
</ul>
<p style="text-align: right;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/article/Step_08_2.jpg" alt="دوره فتوشاپ" width="500" height="368" /></p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;اضافه کردن <strong>Stroke با تنظیمات زیر:</strong></p>
<ul>
<li><strong> Size: </strong>1</li>
<li><strong> Fill Type: </strong> Gradient</li>
<li><strong> Angle: </strong>90</li>
<li>Use the <strong>stove pipe 155b</strong> gradient fill</li>
</ul>
<p style="text-align: right;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/article/Step_08_3.jpg" alt="دورهای فتوشاپ" width="500" height="368" /></p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl">تا اینجا کار باید بصورت زیر باشد</p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/article/Step_08_4.jpg" alt="آموزش فتوشاپ" width="500" height="292" /></p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl">مرحله پانزدهم :اضافه کردن استایل به لایه سوم متن</p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl">روی متن کلیک کنید و <strong>Bevel and Emboss</strong> را با تنظیم کنید</p>
<ul>
<li><strong> Size: </strong>21</li>
<li>Uncheck the <strong>Use Global Light</strong> box</li>
<li><strong> Angle: </strong>53</li>
<li><strong> Altitude: </strong>64</li>
<li>Check the <strong>Anti-aliased</strong> box</li>
<li><strong> Highlight Mode: </strong>Vivid Light</li>
<li><strong> Shadow Mode - Opacity: </strong>24%</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><img src="/images/article/Step_09_1.jpg" alt="آموزش رایگان فتوشاپ" width="500" height="368" /></p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl">در قسمت <strong>Contour</strong> فقط تیک <strong>Anti-aliased</strong> را بزنید</p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl">مرحله شانزدهم:دادن استایل به لایه چهارم متن کپی شده</p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl">ابتدا <strong>Bevel and Emboss</strong> را تنظیم می کنیم</p>
<ul>
<li><strong> Size: </strong>21</li>
<li>Uncheck the <strong>Use Global Light</strong> box</li>
<li><strong> Angle: </strong>108</li>
<li><strong> Altitude: </strong>74</li>
<li>Check the <strong>Anti-aliased</strong> box</li>
<li><strong> Highlight Mode: </strong>Vivid Light</li>
<li><strong> Shadow Mode - Opacity: </strong>0%</li>
</ul>
<p style="text-align: right;" dir="rtl"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/article/Step_10_1.jpg" alt="اموزش فتوشاپ" width="500" height="368" />اضافه کردن <strong>Contour با تنظیمات زیر:</strong></p>
<ul>
<li><strong> Contour: </strong>Log</li>
<li>Check the <strong>Anti-aliased</strong> box</li>
</ul>
<p style="text-align: right;" dir="rtl"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/article/Step_10_2.jpg" alt="اموزش فتوشاپ" width="500" height="368" /></p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl">&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl">مرحله هفدهم:ساخت Text Texture</p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl">رنگ <strong>Foreground</strong> و <strong>Background</strong> را به سیاه و سفید تغییر دهیدبالای همه لایه ها یک لایه جدید بنام <strong>Text Texture</strong> ایجاد کنیدو به ادرس زیر بروید</p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl"><strong>Filter &gt; Render &gt; Clouds</strong></p>
<p style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;" dir="rtl"><strong><img src="/images/article/Step_11_1.jpg" alt="آموزش فتوشاپ" width="500" height="292" /></strong></p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl"><strong>سپس به <strong>Filter &gt; Filter Gallery &gt; Brush Strokes &gt; Accented Edges</strong> رفته و مقدار <strong>Edge Width</strong> را به 2 و مقدار <strong>Edge Brightness</strong> را به 38 و مقدار <strong>Smoothness</strong> را به 5 تغییر دهید</strong></p>
<p style="text-align: center;" dir="rtl"><strong><img src="/images/article/Step_11_2.jpg" alt="Step 11 2" width="500" height="292" /></strong></p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl">مقدار Blend Mode را به Soft Light تغییر دهید</p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl">یک Command-click کلیک کنید تا thumbnail لایه شما انتخاب شود سپس روی&nbsp; layer mask icon&nbsp; کلیک کنید تا یک ماسک بسازید</p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl">مرحله هجدهم :تغییر رنگ لایه متن</p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl">روی Create new fill or adjustment layer icon کلیک کنید و Hue/Saturation را کلیک کنید</p>
<p style="text-align: center;" dir="rtl"><strong><img src="/images/article/Step_12_1.jpg" alt="آموزش های فتوشاپ" width="500" height="292" /></strong></p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl">روی <strong>Clip to layer</strong> کلیک کنیدقسمت <strong>Colorize</strong> را تیک دار کنیدو مقدار <strong>Hue</strong> را 200 قرار دهید.مقدار <strong>Blend Mode</strong> را <strong>Soft Light</strong> قرار دهید</p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl">مرحله نوزدهم :اضافه کردن Water Splash Brush در Background</p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl">ابزار Brush Tool را برداشته و Water Splash Brushes را انتخاب کنیدرنگ <strong>Foreground</strong> را به <code class="inline">e8ecef  و روی لایه <strong>Background Texture</strong> یک لایه جدید بنام <strong>Splash</strong> ایجاد کنید و یک مقدار مناسب برای آن انتخاب و بعد به <strong>Background</strong> اضافه کنید</p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl">روی لایه <strong>Splash</strong> کلیک کنید و مقدار <strong>Bevel and Emboss</strong> را تنظیم نمایید</p>
<ul>
<li><strong> Gloss Contour: </strong>Ring</li>
<li>Check the <strong>Anti-aliased</strong> box</li>
<li><strong> Highlight Mode: </strong>Vivid Light</li>
</ul>
<p style="text-align: right;" dir="rtl"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/article/Step_13_2.jpg" alt="آموزش فتوشاپ" width="500" height="368" />اضافه کردن <strong>Contour با مقادیر زیر:</strong></p>
<ul>
<li><strong> Contour: </strong>Half Round</li>
<li>Check the <strong>Anti-aliased</strong> box</li>
</ul>
<p dir="rtl">مقدار <strong>Blend Mode</strong> را به <strong>Vivid Light</strong> و مقدار <strong>Fill</strong> را به 35% تغییر دهید</p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl">مرحله 20:ایجاد بارقه روی تصویر و تنظیمات رنگ</p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl">ابتدا یک لایه در بالای همه لایه ها&nbsp; بنام <strong>Sparkles</strong> ایجاد و سپس مقدار <strong>Blend Mode</strong> را به <strong>Vivid Light</strong> تغییر دهید.یکی از قلموهای ستاره ای یا حبابی را انتخاب کنید سایز آنرا کم کنید و یک جفت بارقه روی لبه ها ایجاد کنیدشما زاویه قلمو را می توانید در زیر پالت <strong>Brush Tip Shape</strong> تنظیم کنید که آدرس آن <strong>Window &gt; Brush</strong> است</p>
<p style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;" dir="rtl"><img src="/images/article/Step_14_1.jpg" alt="اموزش فتوشاپ" width="500" height="292" /></p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl">روی ایتم <strong>Create new fill or adjustment layer</strong> در پالت پایین لایه کلیک کنید و <strong>Gradient Map</strong> را انتخاب کنید شیوه رنگ <strong>Orange, Blue, Magenta, Yellow</strong> را ایجاد کرده و وضعیت <strong>Blend Mode</strong> را به <strong>Multiply</strong> تغییر داده و <strong>Opacity</strong> آنرا به 3% قرار دهید این افکت خیلی نرم است ولی این موضوع به بهتر دیده شدن کار کمک می کند کار تمام است !</p>

تابلوی اعلانات

 • دانلود بروشور +

    اطلاعات بیشتر
 • عضویت در کانال تلگرام +

  عضویت در کانال تلگرام         https://telegram.me/tarhestaniha   لینک ورود مستقیم به شبکه آموزشگاه طرحستان  https://telegram.me/joinchat/Bus-eTzM7ZpeeOYz-A5lfQ اطلاعات بیشتر
 • کانال های اینستاگرام +

  **دپارتمان انیمیشن **دپارتمان گرافیک **دپارتمان طراحی داخلی **دپارتمان طراحی لباس **دپارتمان خوشنویسی **دپارتمان مهارت کار دانش **دپارتمان آبرنگ **دپارتمان طراحی اطلاعات بیشتر
 • رزرو رایگان +

  جهت رزرو رایگان دوره مورد نظر خود فرم زیر را تکمیل فرمایید. چرا رزرو رایگان؟ 1- پس از تکمیل فرم اطلاعات بیشتر
 • 1

عضویت در خبرنامه