عضویت در کانال تلگرامعضویت در کانال تلگرام        

https://telegram.me/tarhestaniha

 

لینک ورود مستقیم به شبکه آموزشگاه طرحستان 

https://telegram.me/joinchat/Bus-eTzM7ZpeeOYz-A5lfQ

نظر دهید و وارد بحث شوید

0
اصطلاحات و شرایط.

کاربران شرکت کننده در مباحث